unique

School@Work: dé entree naar een positieve toekomst

In Nederland zijn er flink wat (jong)volwassenen zonder diploma en zonder startkwalificatie, die beter leren in de praktijk. School@Work van mboRijnland is de eenjarige mbo entreeopleiding die binnen een hybride leerwerkomgeving opleidt tot een diploma. Het biedt deze (jong)volwassenen een toekomst met werk waar zij enthousiast voor zijn en dat past bij hun talenten en mogelijkheden. Met School@Work kan het! Ja, dat kunnen wij!

Lees meer

School@Work laat (jong)volwassenen leren op de werkvloer. Zonder eerst in de schoolbank te zitten, starten onze studenten vanaf de eerste dag binnen een leerwerkbedrijf.

Hybride leren = leren op de werkvloer 

School@Work laat (jong)volwassenen leren op de werkvloer. Zonder eerst in de schoolbanken te zitten, starten onze studenten vanaf de eerste dag binnen een leerwerkbedrijf. De School@Work docent en de praktijkopleider van het leerwerkbedrijf begeleiden en coachen de studenten één jaar lang. De docent geeft steeds een kort stukje van de theorie. En de praktijkopleider laat zien hoe deze theorie in de praktijk werkt. Zo worden theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Docent en praktijkopleider werken nauw samen en stemmen regelmatig af. Deze vorm van leren heet hybride leren.

 

Gepersonaliseerd leren

Het leerwerken binnen School@Work is afgestemd op de leerdoelen van de student. De student heeft wekelijks een coachgesprek over zijn ontwikkeling met de studieloopbaancoach, die ook zijn docent is. Studenten hebben zelf de regie: zij zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden van het entreediploma. De docent en de praktijkopleider helpen hierbij, vooral voor wat betreft de planning en de voortgang in het halen van de leerdoelen. Studenten worden aan het begin van School@Work intensief begeleid. Met afnemende sturing wordt er gecoacht. Door zo te werken vergroot School@Work het eigenaarschap en de zelfstandigheid van studenten.

Lees meer over onze organisatie, wat wij doen, onze studenten en onze partners

Waarom moeilijk doen als het makkelijker samen kan

Binnen School@Work slaan gemeenten, leerwerkbedrijven en mboRijnland de handen ineen. Gemeenten melden (jong)volwassenen aan voor School@Work. School@Work verdeelt de aanmeldingen over de leerwerkbedrijven. School@Work werkt samen met leuke, sociale leerwerkbedrijven; de BPV/stage plek wordt voor de studenten geregeld. Studenten worden tijdens het eenjarige traject steeds begeleid en gecoacht door hun docent van School@Work en door de praktijkopleider van het leerwerkbedrijf.

power

Neem contact op met School@Work

Benieuwd naar de mogelijkheden om bij te dragen aan het opbouwen van een duurzame toekomst voor onze studenten?

Direct contact

Nieuws

Paul Dirkse opent School@Work 2.0

Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën van de gemeente Leiden, doet voor ons de kick off van de Workshop…

Lees meer

© School@Work 2024. All Rights Reserved