Dit doen wij met school@work

Het Probleem

In Nederland zijn er jongeren die geen werk of toegang (meer) hebben tot scholing. Vaak hebben ze een arbeidsbeperking, geen startkwalificatie en worstelen ze met zichzelf of met problemen uit het verleden. Ze lopen sterk het risico om na hun 18e in een uitkering te belanden.

Dit doen wij

School@Work is een samenwerkingsnetwerk van verschillende organisaties. Samen investeren zij in deze jongvolwassenen door specifieke werk- en leertrajecten te ontwikkelen in een bedrijfsomgeving. Via deze opleidingen bouwen jongeren aan hun toekomst. Jongeren kunnen hierdoor een start- of deelkwalificatie halen, de juiste (sociale en werknemers-) vaardigheden opdoen en hun kans op een passende baan vergroten.

Download Flyer

Onze doelgroep

Het gaat om jongeren die niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen of waar het reguliere onderwijs niet aansluit op hun situatie. Denk aan vluchtelingen, voortijdig schoolverlaters, Entree-student die meer behoefte heeft om zich direct te ontwikkelen in de bedrijfsomgeving.

Vluchteling

Vindt geen baan door onvoldoende werkervaring en geen diploma

Schoolverlater

Vindt geen baan door onvoldoende werkervaring en geen diploma

Pro-VSO Student

Geen baan door onvoldoende werkervaring en weinig sociale vaardigheden

Entree student

Geen baan door onvoldoende werkervaring en weinig sociale vaardigheden

Business case

Investering
± € 1.800 per student per jaar
Eenmalige opstartfinanciering van ± € 40.000

Opbrengst
School@Work biedt jongeren die een extra steun in de rug nodig hebben een kans om zich te ontwikkelen en later volop mee te draaien in de maatschappij en in hun eigen onderhoud te voorzien. Dat scheelt de maatschappij zorgkosten en de uitkering.

Betrokken organisaties

School@Work is een initiatief van mboRijnland en Promen. Samen met partners werken ze binnen School@Work samenwerken in de verschillende regio’s.