all-icons

Welkom bij School@Work.

School@Work is een leerwerktraject van mboRijnland in samenwerking met gemeenten en sociale leerwerkbedrijven. School@Work is een volwaardige BOL Entreeopleiding en levert een erkend mbo diploma op.

School@Work heeft als missie om (jong) volwassenen op weg te helpen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

School@Work is voor (jong) volwassenen die geen toegang meer hebben tot reguliere scholing, geen diploma hebben én nog niet aan het werk kunnen. Zij leren beter in de praktijk, ‘met hun handen’. En krijgen intensieve begeleiding om zelf aan het werk te kunnen en te durven. School@Work geeft hen de opstap naar werk (passend bij hun talenten en mogelijkheden) of toch naar een nieuwe start binnen het reguliere onderwijs. Met School@Work kan het! Ja, dat kunnen wij!

 

Hybride leren = leren op de werkvloer 

School@Work geeft onderwijs op de werkvloer, binnen de aangesloten leerwerkbedrijven. De School@Work docent en de praktijkopleider van het leerwerkbedrijf geven juist daar onderwijs. Precies op het moment dat het nodig is. Op de werkvloer sluiten theorie en praktijk naadloos op elkaar aan. En wat blijkt: onze studenten leren juist zo het beste, ‘met hun handen’. Al doende leert men! 

School@Work

School@Work is een initiatief gestart door mboRijnland en Promen in 2017. Met als missie (jong) volwassenen in hun kracht te zetten zodat zij passend, duurzaam werk kunnen gaan doen. School@Work helpt (jong) volwassenen die te kampen hebben met een arbeidsbeperking, die zelfvertrouwen missen, die onvoldoende Nederlands spreken of die geen startkwalificatie of entreebewijs hebben. (Jong) Volwassenen ook die intensieve begeleiding nodig hebben, die beter leren in de praktijk of die worstelen met zichzelf. Juist zij verdienen dat extra steuntje in de rug!

 

Waarom moeilijk doen als het samen makkelijker kan

Binnen School@Work slaan drie partijen de handen in één om (jong) volwassenen ‘op de rit’ te krijgen. Gemeenten, sociale leerwerkbedrijven en mboRijnland. Gemeenten melden (jong) volwassenen aan.  De docent én de praktijkopleider van het leerwerkbedrijf coachen samen de School@Work studenten op de werkvloer.

 

Wat heeft School@Work oud-studenten gebracht? 

Studenten van het eerste uur hebben School@Work verlaten. Wat blijkt: School@Work heeft hen op de rit gezet naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Een enkele student is doorgestroomd naar vervolgonderwijs. Want na School@Work beschikken studenten over een niveau 1 diploma! Een fundament dat is uitgerold naar verschillende sociale leerwerkbedrijven zoals de MareGroep in Voorhout en Rijnvicus in Alphen aan den Rijn.

© School@Work 2024. All Rights Reserved