unique

Waarom moeilijk doen als het samen kan

Binnen School@Work slaan drie partijen de handen ineen om (jong) volwassenen weer ‘op de rit’ te krijgen. Gemeenten, leer-werkbedrijven en het mboRijnland. Ieder pakt zijn rol om een beter toekomstperspectief te geven: om de hen de stap te laten zetten van geen mogelijkheden meer voor werk of scholing, naar een duurzame baan, die helemaal past bij hun talent.

Gemeenten  

School@Work start bij de gemeente of bij instanties als Pro (praktijkonderwijs), VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of ISK (Internationale Schakelklassen). Instanties die de noodzaak zien om een pessimistisch toekomstperspectief van (jong) volwassenen om te buigen. Om te voorkomen dat deze (jong) volwassenen meteen belanden in een uitkeringssituatie. Nee, wij zien deze (jong) volwassenen graag duurzaam werk krijgen. Of doorstromen naar niveau 2.

 

Rol van gemeenten binnen School@Work 

 • Meldt kandidaat- studenten aan;
 • Ondersteunt kandidaat-student bij intake;
 • Verstrekt subsidie aan sociale leer-werkbedrijven voor 1-jarige en 2-jarige trajecten;
 • Overlegt overkoepelend met leer-werkbedrijf, het mboRijnland en de docent, in verband met achtergrond en problematiek van student;
 • Reduceert problemen kandidaat-student op het gebied van wonen, leven en financiën.

Instanties die de noodzaak zien om een pessimistisch toekomstperspectief van (jong) volwassenen om te buigen.

Binnen dit project staan jongeren tussen de 16 t/m 27 jaar centraal waarvan we verwachten dat zij niet op een reguliere manier de entreeopleiding richting werk kunnen volgen.

Gemeente Gouda.

De gemeente Gouda ondersteunt School@Work. Binnen dit project staan jongeren tussen de 16 t/m 27 jaar centraal waarvan we verwachten dat zij niet op een reguliere manier de entreeopleiding richting werk kunnen volgen. Voor deze doelgroep is een aanbod op maat gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen mboRijnland, Praktijkonderwijs, Promen en overheid. Hiermee zetten we gezamenlijk in op bestrijding van jeugdwerkloosheid en op een aansprekende praktijkleerroute voor jongeren die al werkende een diploma willen behalen. Niet alle jongeren kunnen immers een startkwalificatie halen. De student stroomt uit naar een vervolgopleiding of naar werk (al of niet een garantiebaan).

Rol Pro, VSO en ISK binnen School@Work

 • Aanmelden van kandidaat-studenten via deze website;
 • Ondersteunen van kandidaat-studenten bij de intake;
 • Geven van een warme overdracht.

 

Leer-werkbedrijven

School@Work werkt nauw samen met leuke sociale leer-werkbedrijven als Promen, Rijnvicus en de MareGroep. Vanaf de eerste dag ontvangen zij studenten en de School@Work docent. Het leer-werkbedrijf stelt een geschoolde praktijkopleider aan, die samenwerkt met de docent en onder zijn/haar verantwoording delen van het onderwijs verzorgt. Zij stemmen samen af welke theorie en praktische vaardigheden nodig zijn op de werkvloer. En vullen aan de hand daarvan het 1-jarige mbo-traject in.

 

Rol van leer-werkbedrijf binnen School@Work

 • Is een erkend leerbedrijf;
 • Heeft een praktijkopleider die getraind is door SBB;
 • Heeft voldoende uitdagende leer-werkplekken die passen bij de profielen;
 • Verzorgt praktijklessen en geeft coaching op de werkvloer;
 • Voert onderdelen van het onderwijsprogramma uit;
 • Overlegt en stemt het leer-werken af met de docent van School@Work;
 • Zorgt voor een tweede beoordelaar bij het Praktijkexamen.

School@Work en mboRijnland 

School@Work is een initiatief van mboRijnland en Promen om studenten zonder diploma en zonder startkwalificatie een entree te geven naar de arbeidsmarkt. Studenten die het beste leren door te doen. Juist daarom is mboRijnland gestart met School@Work: 1-jarige mbo-entree leer-werktrajecten. Docenten stemmen theorie af op werkzaamheden in het leer-werkbedrijf. Geven het onderwijsprogramma op hun locatie. De lessen en opleiding voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en -normen van de WEB en het mboRijnland.

 

Rol van mboRijnland binnen School@Work

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en voor dat de studenten leren wat ze moeten leren;
 • Is verantwoordelijk voor het onderwijsteam;
 • Stemt theorie af op taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden op de werkvloer (op de praktijk);
 • Geeft theorielessen binnen het leer-werkbedrijf (op de werkvloer) en op locatie van het mboRijnland (generieke vakken);
 • Begeleidt en coacht studenten;
 • Traint praktijkopleider in hanteren kwalificatiedossier mbo-niveau 1 en tweede beoordelaars;
 • Overlegt over inhoud, planning en kwaliteit met praktijkopleiders en coördinator van het leer-werkbedrijf.

De lessen en opleiding voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en -normen van de WEB en het mboRijnland.

power

Neem contact op met SchoolatWork

Benieuwd naar de mogelijkheden om bij te dragen aan het opbouwen van een duurzame toekomst voor onze studenten?

Direct contact

© School@Work 2024. All Rights Reserved